Čemu se díky této službě vyvarujete?

6 měsíčních platů, náklady na jeho vyhledání, čas na zaučení + výhled na opakování investice

Předčasné
výpovědi

Reputačnímu
riziku

Finančnímu
riziku

Pálení
času

Rozložení
týmu

Kompetence pouze
na papíru

Jak probíhá námi vedené finální kolo?

Životopis je jedna věc, skutečné a odborně otestované dovednosti, jsou věcí druhou.

Pro vedení finálního kola potřebujeme mít nastudovány podmínky v pracovní smlouvě tak, abychom uměli reagovat na případné dotazy a vhodně vedli finální kolo. Zároveň nastudujeme všechny životopisy a informace ke kandidátům tak, abychom byli maximálně připraveni na finální interview a praktické testy.

Vyhotovíme všem finalistům osobnostní testy, které vyhodnotíme vzhledem k potřebám obsazované pozice a potvrdíme video-pohovorem.

V kooperaci se zadavatelem připravíme či předložíme vaši sadu dotazů a odborných testů, které vyhodnotíme, ušetříme čas a zpřesníme výběr vhodného kandidáta.

Bude mít nový kolega za úkol vést stávající tým či si ho vybudovat? Chtěli byste v týmu paternalistu? Manažera, který jde tvrdě pouze po číslech? Nebo snad lidumila, který se touží zavděčit všem? Záleží na oboru vaší činnosti, zvyklostech a úrovni řízení, do které nový kolega míří. Pomůžeme vám odhadnout manažerský styl dřív, než za 6 měsíců po nástupu.

Dáte nám termín, který Vám vyhovuje a my se postaráme o zbytek. Pokud jde o individuální pohovory, sezveme všechny kandidáty na konkrétní čas, pokud jde o hromadné výběrové řízení, naplánujeme časový harmonogram, se kterým seznámíme všechny účastníky.

Zajistíme prostory, občerstvení, záznamové archy, připravíme modelové scénky a testy. Vy se můžete až do termínu pohovorů soustředit pouze na Vaši práci a ve finále pouze na projevy kandidáta.

Soustřeďte se na odpovědi a neverbální projevy. My se postaráme o takové dotazování, které kandidáty “svlékne do naha” a donutí je odpovídat upřímně a nikoli pouze povrchně a všeobecně. Na místě ověřujeme výsledky předem zaslaných testů a pokud to pozice vyžaduje, testujeme na připravených modelových situacích.

Umět udržet v paměti spoustu údajů a informací, položit každému stejné otázky tak, aby byly přínosné, otevřeli kandidáta a  odpovědi byly mezi sebou jasně porovnatelné, není jednoduché. Máme metodu a jejím výstupem je strukturované porovnání kandidátů v jasně pojmenovaných oblastech dovedností a osobního nastavení.

Nepříjemné povinnosti nechte na nás. Profesionálně za Vás informujeme neúspěšné kandidáty včetně poskytnutí zpětné vazby. Stejně tak, pomůžeme nasměrovat úspěšné uchazeče na další krok a termín, který Vám vyhovuje.

Co získáte díky této službě?

Možnost pozorování
místo organizování

Množství času, který
investujete lépe

Mininalizaci
rizika výpovědi

Komunikujete
pouze pozitivně

Racionální
externí nadhled

Profesionálně
řízené finální kolo

Pro koho je služba vhodná?

Služba je vhodná pro všechny podniky, které nemají vlastní HR oddělení nebo s obsazováním dané pozice nemají dostatek zkušeností. Další častý požadavek je získat objektivní náhled na finalisty nezatížený emocemi. Asistenci výběrového řízení si najímají společnosti, které se chtějí vyhnout rizikům souvisejícím se špatným odhadem skutečných kvalit kandidátů. Externí realizace finálního kola navíc působí na kandidáty profesionálně.

Symbióza s vedoucím

Víme, že ke spokojenosti s novým pracantem nestačí pouze jeho zkušenosti, praxe a vzdělání. Je třeba, aby zapadl do stávajícího kolektivu a sedl si zejména s jeho přímým nadřízeným. Proto nejprve provedeme osobnostní test budoucímu šéfovi a přihlížíme při doporučování kandidátů i k tomuto hledisku. Nesoulad s nadřízeným je totiž jedním z nejčastějších důvodů předčasného opuštění pracovní pozice.

Ověření pracovní historie

Na základě Vašeho požadavku se můžeme pokusit kontaktovat historické zaměstnavatele a ověřit si uváděné skutečnosti kandidátem. Jde o další střípek do mozaiky informací, které zvýší pravděpodobnost, že se rozhodnete správně a neuděláte rozhodnutí, které by vám rozvrátilo tým, připravilo vás o mnoho času a ve výsledku i marně vynaložených financí.

Co budeme potřebovat od Vás a kolik služba stojí?

Cenu této služby účtujeme po potřebných půldnech naší účasti na výběrovém řízení. Na každé 2-3 uchazeče kalkulujeme 3-4 hodiny času. Cenu ovlivňuje dále lokalita, kam bychom za vámi cestovali a jednorázový administrativní poplatek. Konkrétní kalkulaci jsme schopni předložit po první online konzultaci a ověření vašich potřeb a reálií.

Proč se na nás spolehnout?

Garant testování

Ing. Přemysl Málek

Majitel, obchodník a školitel

V průběhu téměř 18 let jsem měl možnost stavět pracovní týmy od nejnižších pozic až po výběr asistentek a oblastních manažerů. Prošly mi rukou tisíce životopisů a měl jsem možnost sledovat osudy pracovníků od prvotní prezentace na výběrových řízeních, přes jejich adaptační dobu, přes schopnost přijímat zpětnou vazbu až ke sledování jejich kariérních úspěchů ale i důvodů k rozvázání pracovního poměru. Tato praxe mě naučila mnohé tipy a triky jak “prokouknout” ty správné pracovníky.

I když, co je to správný pracovník? Ten nejzkušenější? Nepopsaný list papíru? Individualista či týmový hráč? Analytik? Manažer? Hráč či vztahově laděný? To je jistě v každém oboru, profesi a životním stádiu společnosti jiné. Proto pro každý projekt a společnost začínáme konzultací se zadavatelem, kde upřesňujeme jeho představy a stavíme každou spolupráci skutečně na míru.

Časté dotazy

Cenu této služby účtujeme po potřebných půldnech naší účasti na výběrovém řízení. Na každé 2-3 uchazeče kalkulujeme 3-4 hodiny času. Cenu ovlivňuje dále lokalita, kam bychom za vámi cestovali a jednorázový administrativní poplatek. Konkrétní kalkulaci jsme schopni předložit po první online konzultaci a ověření vašich potřeb a reálií.

Vyplatí se kandidáty informovat z Vaší strany, že bude zapojen další specialista, který má přispět k objektivitě a kvalitě výběrového řízení. Nicméně v komunikaci s kandidáty máme bohaté zkušenosti a vždy dáváme do kopie i kontaktní osobu z vaší společnosti. Ohlasy kandidátů na tuto službu jsou ze 100% pozitivní i z toho důvodu, že jim nabízíme zpětnou vazbu na výběrové řízení, které jim poslouží k dalšímu rozvoji.

Hlavním smyslem této služby je uvolnit Vám ruce od organizace a vedení finálního kola k plnému soustředění se na výkony kandidátů, jejich verbální i neverbální komunikaci a osobnostní rysy. V průběhu finálního kola můžete kdykoli vznášet doplňující dotazy. Samozřejmě, že konečné rozhodnutí je na Vás. My dodáme na závěr kvalifikované doporučení, figurujeme v roli organizátora a osoby, která odhaluje slabiny i silné stránky kandidátů.

Ctíme důvěrnost předaných informací, obchodní tajemství i platnou legislativu. Předané pracovní smlouvy i životopisy a záznamové archy nám slouží výhradně po dobu konání výběrového řízení. Po uplynutí této služby materiály skartujeme ev. předáváme zpět zákazníkovi. Elektronické materiály skartujeme podle interní směrnice platné pro nakládání a bezpečnou likvidaci citlivých souborů a dat.

Můžete si samozřejmě finální kolo realizovat, stejně jako celé výběrové řízení, sami. Této služby využívají zejména ty společnosti, které považují prostředky vynaložené za kompletní obsazení pozice agenturou zbytečně vysoké, ale zároveň chtějí minimalizovat riziko související s chybným výběrem pracovníka  a souvisejícími vysokými náklady na zaučení a znovuobsazení dané pozice.

Vzhledem k naší bohaté praxi můžeme zprostředkovat zkušenosti mnoha různých modelů odměňování ev. koncepcí pracovních smluv pro různé pozice. Nesnažíme se však nikdy nahradit práci odborníků na úseku pracovního práva.

Potřebujete poradit nebo individuální řešení?

FIRMY, SE KTERÝMI JIŽ SPOLUPRACUJEME​

Potřebovali byste komplexnější službu v oblasti náboru?

Kompletní nábor

Testování uchazečů