Loučit se s kandidátem po 6 měsících bolí...

6 měsíčních platů, náklady na jeho vyhledání, čas na zaučení + výhled na opakování investice

Obchodní předpoklady

Certifikované testy

Vzájemné porovnání

Živé video-testování

Symbióza s vedoucím

Ověření historie

Které oblasti je lépe otestovat dřív než za 6 měsíců?

Životopis je jedna věc, skutečné a odborně otestované dovednosti, jsou věcí druhou

Nejprve zjistíme Vámi preferovaný profil obchodníka. Poté testujeme předpoklady kandidátů a to testem i osobním pohovorem, kde informace ověřujeme. Výsledkem je grafické zakreslení finalistů, kde lehce kandidáty, z pohledu obchodního nastavení,  porovnáte.

Umět a mít výsledky nestačí. Je třeba zapadnout do kolektivu, mít vzhledem k dané pozici vhodné nastavení a sednout si se šéfem týmu. Proto nejprve uděláme test budoucímu šéfovi a následně finalistům. Dokážeme tak daleko přesněji doporučit, který z kandidátů “si sedne” s budoucím nadřízeným a týmem.

Bude mít nový kolega za úkol vést stávající tým či si ho vybudovat? Chtěli byste v týmu paternalistu? Manažera, který jde tvrdě pouze po číslech? Nebo snad lidumila, který se touží zavděčit všem? Záleží na oboru vaší činnosti, zvyklostech a úrovni řízení, do které nový kolega míří. Pomůžeme vám odhadnout manažerský styl dřív, než za 6 měsíců po nástupu.

Pokud má nový pracovník vybudovat či dokonce vést stávající tým, je nanejvýš vhodné otestovat jeho manažerský styl a odhadnout tak, zda před sebou máte člověka, který má vyvážený přístup k tužení vztahů i k výsledkům, nebo zda není jednostranně zaměřen tvrdě na výsledky či naopak není lidumil, který postrádá tah na branku.

Životopis snese všechno. Ušetříme Váš čas a trpělivost a profesionálně otestujeme skutečné jazykové dovednosti kandidátů. 

Všichni kandidáti umí MS Office. Až v praxi člověk zjistí, že automatické filtry, kontingenční tabulky a grafy probírali pouze kdysi na škole. Ušetříme vám čas a proklepneme kandidáty jak se patří.

Pro ty, kteří si chtějí vést výběrové řízení sami a chtějí si osvojit funkční know-how.

Máte vybraného kvalitního obchodníka a jste plně samostatní při dalších VŘ.

1. setkání: (Základní informace, tipy a předpoklady fungování)

 

Výsledky je vhodné ověřit video-pohovorem

Všechny testované oblasti rádi testujeme ještě online na živo s kandidátem tak, aby musel reagovat v reálném čase a bez jakékoli přípravy. Rozpoznáme tak stylizující se osoby i ty, kteří umí odpovídat maximálně do první úrovně otázek. Záznam video-rozhovoru se souhlasem testovaného, zároveň poskytujeme jako podklad pro finální rozhodování o nástupu.

Ukázky výstupů, které vám kromě doporučení dodáme

Pro koho je služba vhodná?

Služba je vhodná pro všechny podniky, které chtějí zkvalitnit výběr pracovníků tím, že budou vycházet z objektivních, nezávislých a profesionálních testů potřebných dovedností či osobnostních charakteristik kandidátů. Pro všechny, kteří se nechtějí rozhodovat pouze pocitově, nechtějí podlehnout stylizaci a prvnímu dojmu z kandidáta. Pro ty podniky, které chtějí minimalizovat riziko předčasného odchodu pracovníka z důvodu jeho nedostatečných kompetencí, které nebyly odhaleny u pohovoru.

Další častou možností využití je testování současného kolektivu ve společnosti, který jasně ukáže na možné směry dalšího profesního rozvoje či vhodnější pracovní zařazení.

Symbióza s vedoucím

Víme, že ke spokojenosti s novým pracantem nestačí pouze jeho zkušenosti, praxe a vzdělání. Je třeba, aby zapadl do stávajícího kolektivu a sedl si zejména s jeho přímým nadřízeným. Proto nejprve provedeme osobnostní test budoucímu šéfovi a přihlížíme při doporučování kandidátů i k tomuto hledisku. Nesoulad s nadřízeným je totiž jedním z nejčastějších důvodů předčasného opuštění pracovní pozice.

Ověření pracovní historie

Na základě Vašeho požadavku se můžeme pokusit kontaktovat historické zaměstnavatele a ověřit si uváděné skutečnosti kandidátem. Jde o další střípek do mozaiky informací, které zvýší pravděpodobnost, že se rozhodnete správně a neuděláte rozhodnutí, které by vám rozvrátilo tým, připravilo vás o mnoho času a ve výsledku i marně vynaložených financí.

Proč se na nás spolehnout?

Garant testování

Ing. Přemysl Málek

Majitel, obchodník a školitel

V průběhu téměř 18 let jsem měl možnost stavět pracovní týmy od nejnižších pozic až po výběr asistentek a oblastních manažerů. Prošly mi rukou tisíce životopisů a měl jsem možnost sledovat osudy pracovníků od prvotní prezentace na výběrových řízeních, přes jejich adaptační dobu, přes schopnost přijímat zpětnou vazbu až ke sledování jejich kariérních úspěchů ale i důvodů k rozvázání pracovního poměru. Tato praxe mě naučila mnohé tipy a triky jak “prokouknout” ty správné pracovníky.

I když, co je to správný pracovník? Ten nejzkušenější? Nepopsaný list papíru? Individualista či týmový hráč? Analytik? Manažer? Hráč či vztahově laděný? To je jistě v každém oboru, profesi a životním stádiu společnosti jiné. Proto pro každý projekt a společnost začínáme konzultací se zadavatelem, kde upřesňujeme jeho představy a stavíme každou spolupráci skutečně na míru.

Časté dotazy

Cenu ovlivňuje počet oblastí k testování a počet finalistů či osob, které chcete otestovat. Nejčastěji firmy testují kombinaci dvou oblastí, které volí dle druhu obsazované  pozice. Účtujeme si tedy čas potřebný na online konzultaci za každého jednoho kandidáta a dále jednotkovou cenu za vyhodnocení každé testované oblasti (kterých samozřejmě může být u jednoho kandidáta více). Konkrétní kalkulaci jsme schopni předložit po první online konzultaci a ověření vašich potřeb a reálií.

Jedna věc je, najít relevantní a profesionálně připravený test, druhá věc je, výsledky takového testu profesionálně interpretovat ve vztahu k obsazované pozici. Věříme, že testy samy o sobě nejsou samospásné. Vždy záleží na kontextu, množství zkušeností a vzdělání  hodnotitele.

Především ohromná úspora vašeho času. Pokud vás uchazeč zaujme svým profilem, můžeme Vám dodat jeho video představení. Tím pádem hned uvidíte, jak vystupuje, jak se vyjadřuje, jak reaguje na položenou otázku, atd. Můžeme se domluvit i na tom, že nám pošlete sadu otázek, které uchazečům standardně pokládáte a my natočíme jeho odpovědi.

Od objednání jsme schopni realizovat první kontakt a naplánování osobních pohovorů již následující pracovní den po předání kontaktů. První výsledky dodáváme v horizontu 3 až 5 pracovních dnů.

Vyplatí se kandidáty informovat z Vaší strany, že bude zapojen další specialista, který má přispět k objektivitě a kvalitě výběrového řízení. Nicméně v komunikaci s kandidáty máme bohaté zkušenosti a vždy dáváme do kopie i kontaktní osobu z vaší společnosti. Ohlasy kandidátů na tuto službu jsou ze 100% pozitivní i z toho důvodu, že jim nabízíme zaslání výsledků, které jim poslouží k dalšímu rozvoji.

Ano. Je to velmi požadovaná služba, která přispívá jak k sebepoznání testovaných osob, tak k účinějšímu řízení, zdavání úkolů, poskytování zpětné vazby a motivaci ze strany nadřízených. Testy odhalí osobnostní nastavení, manažerský styl, silné stránky i oblasti ke zlepšení. Na základě těchto výsledků lze doporučit další kariérní rozvoj pracovníků ve středně až dlouhodobém horizontu.

Potřebujete poradit nebo individuální řešení?

FIRMY, SE KTERÝMI JIŽ SPOLUPRACUJEME​

Potřebovali byste komplexnější službu v oblasti náboru?

Kompletní nábor

Asistence výb. řízení